Уколико имате потребу за већом количином новца предмет залога може бити некретнина – стан, кућа, пословни простор. Након провере свих папира од стране адвоката и процене вредности некретнине од стране професионалаца, реализација позајмице је за један сат.

Дискреција загарантована.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

011.3037 158

069.3475 987

 

Радно време:

понедељак - петак: 10ч - 17ч:

субота: 10ч - 13ч

 

office@zalagaonica.info